individuele coaching

wat is het?

Individuele coaching is een vorm van begeleiding die tot doel heeft bestaande gedragspatronen te doorbreken en nieuw gedrag aan te leren. Hierdoor ontstaat vaak een groot gevoel van vrijheid in denken en doen.

voor wie?

Voor mensen die:

hoe werkt het?

We maken kennis in een gesprek van ca. 1 uur en kijken of het klikt. We verkennen de precieze coachvraag en maken een inschatting van het aantal benodigde gesprekken (vaak zijn 5 tot 8 gesprekken voldoende).

Een coachgesprek duurt 1 á 1,5 uur en vindt eenmaal per 2 á 3 weken plaats.

Via gesprekstechnieken, gerichte vragen en oefeningen krijgt u de kans om in een vertrouwelijke setting te reflecteren. Tijdens de gesprekken wordt gewerkt vanuit het hier en nu en bekijken we wat u hebt meegenomen vanuit het verleden en waar u naar toe wilt in de toekomst. Hierbij staan drie vragen centraal: